معاونت سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی از حذف دروس عمومی در کنکور خبرداد.

حذف بعضی از دروس از کنکور
سایت شماره یک:

: ابراهیم سوزنچی، معاون سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:

ضریب کنکور در مدت ۲ سال ۴۰ درصد و ضریب امتحانات نهایی پایه به ۶۰ درصد می رسد.

دروس عمومی از کنکور حذف می شود و به صورت کیفی و تشریحی خواهد بود؛ بنابراین دروس عمومی تستی نخواهد بود

کنکور قابل حذف شدن نیست، تعداد صندلی‌هایی که برای دانشگاه‌های دولتی و آزاد داریم ۸۰ هزار صندلی است این در حالیست که بیش از یک میلیون متقاضی داریم.

 

ارسال نظر