سارا ونیکا خواهران دوقلوی که با سریال پایتخت معروف شدند این روزها در سوئد فعال اینستاگرامی شده اند.

جراحی زیبایی سارا و نیکا+فیلم
سایت شماره یک:

سارا ونیکا فرقانی خواهران دوقلویی که در سریال پایتخت دیده شدند و به شهرت رسیدند پس از انتشار فیلم خارج از عرف آنها در کنار استخر از ادامه بازی در این سریال کنار گذاشته شدند.

این روزها سارا ونیکا فرقانی در کشور سوئد زندگی می کنند و فعالیت گسترده ای در اینستاگرام دارند. در یکی از لایوهایی که این دوخواهر بازیگر حضور دارند وقتی یکی از طرفدارانشان سوال می پرسد که آیا بینی خود را عمل جراحی زیبایی کرده اید با حالتی متعجب می گویند، دلیلی برای این کار نمی بینیم و ما به صورت خود دست نزده ایم و هیچ عمل زیبایی انجام نداده ایم.

ارسال نظر