همسر ریحانه یاسینی تصویری از او منتشر کرده است .

آخرین عکس خبرنگار ایرنا در صبح حادثه+ عکس
سایت شماره یک:

بهراد مهرجو همسر ریحانه یاسینی در توئیتی نوشت: عشق من رفت به تن خاک...

آخرین عکسی که صبح روز حادثه برام فرستاد. 

آخرین عکس خبرنگار ایرنا در صبح حادثه+ عکس

آخرین عکس خبرنگار ایرنا در صبح حادثه+ عکس

ارسال نظر