حوادث رکنا: یک اتومبیل با زنی که کنار تقاطع ایستاده بود، تصادف کرد.

سایت شماره یک:

    Play Video

 حجم ویدیو: 2.94M |  مدت زمان ویدیو: 00:00:23

به گزارش رکنا، یک اتومبیل که از کنترل راننده خارج شده بود، با این زن جوان برخورد کرد و در این حادثه دلخراش زن جوان و راننده خودرو به کام مرگ فرو رفتند.

تگ های مرتبط
ارسال نظر