رکنا: دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با رکنا گفت: افزایش هزینه حمل و نقل نیز یعنی افزایش قیمت تمام شده محصولی که به دست صاحبان کالا می رسد چرا که هر گونه افزایش قیمت هزینه حمل و نقل درصدی بر روی تورم تاثیر دارد و با درصد بسیار بالاتری به دلیل تحریک انتظارات روانی منجر به افزایش انتظارات تورمی می شود.

سایت شماره یک:

    کاهش سهمیه سوخت وانت بار ها، مساوی است با افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم

به گزارش رکنا، خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت وانت بار‌ها درصورت دوگانه سوز نشدن وانت بارها منتشر شده است که بسیاری از افرادی که وانت دارند را نگران کرده است. همه مشکلاتی که برای سوخت به وجود می آید مثل افزایش و گرانی قیمت سوخت ، کاهش سهمیه سوخت و یا نبود بنزین همیشه و همیشه گرانی های سرسام آوری را رقم زده است. حال این روز ها مردم دوباره نگران اند که نکند گرانی مجددی در پیش باشد، پی رو انتشار این خبر با یک فعال اقتصادی گفت و گو کردیم تا نظر کارشناسی وی را در این زمینه جویا شویم و ببینم کاهش سهمیه سوخت وانت بار ها چه اندازه نگران کننده است؟

فرشاد پرویزیان، فعال اقتصادی و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با خبرنگار رکنا، در رابطه با کاهش سمیه سوخت وانت بار ها و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: یک راننده وانت برای تمام مغازه داران اعم از میوه فروشان، سبزی فروشان و...  بار و کالا هاشان را جا به جا می کند. همه این وانت ها هم نیاز به بنزین دارند و وقتی قرار باشد سهمیه بنزین شان کم شود، باید بنزین گران بخرند. این یعنی هزینه حمل و نقل آنها افزایش پیدا می کند. این افزایش نیز، به تورم انتظاری دامن می زند و بسیار بیش از این قیمت ها افزایش خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کاهش سهمیه وانت بار ها برای تشویق صاحبان وانت ها به گازسوز کردن وانت خود صرفا یک بهانه است، گفت: خیلی از این ماشین ها فرسوده است و اصلا قابلیت گازسوز شدن ندارد و اگر هم قابل گاسوز شدن باشد چند میلیون تومان یک جا خرج دارد، که باز هم مجدد همه این ها به هزینه حمل و نقل اضافه می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش هزینه حمل و نقل نیز یعنی افزایش قیمت تمام شده محصولی که به دست صاحبان کالا می رسد چرا که هر گونه افزایش قیمت هزینه حمل و نقل درصدی بر روی تورم تاثیر دارد و با درصد بسیار بالاتری به دلیل تحریک انتظارات روانی منجر به افزایش انتظارات تورمی می شود، یعنی افزایش قیمت بر روی کل باری که وانت می برد اضافه خواهد کرد. ما سیستم حمل نقل مناسب نداریم وقتی سنتی و فرسوده کار می کنیم چنین اتفاقاتی هم از طریق مستقیم و هم از طریق انتظارات روانی باعث تورم خواهد شد.  به گزارش رکنا، خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت وانت بار‌ها درصورت دوگانه سوز نشدن وانت بارها منتشر شده است که بسیاری از افرادی که وانت دارند را نگران کرده است. همه مشکلاتی که برای سوخت به وجود می آید مثل افزایش و گرانی قیمت سوخت ، کاهش سهمیه سوخت و یا نبود بنزین همیشه و همیشه گرانی های سرسام آوری را رقم زده است. حال این روز ها مردم دوباره نگران اند که نکند گرانی مجددی در پیش باشد، پی رو انتشار این خبر با یک فعال اقتصادی گفت و گو کردیم تا نظر کارشناسی وی را در این زمینه جویا شویم و ببینم کاهش سهمیه سوخت وانت بار ها چه اندازه نگران کننده است؟

فرشاد پرویزیان، فعال اقتصادی و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با خبرنگار رکنا، در رابطه با کاهش سمیه سوخت وانت بار ها و تاثیر آن بر اقتصاد گفت: یک راننده وانت برای تمام مغازه داران اعم از میوه فروشان، سبزی فروشان و...  بار و کالا هاشان را جا به جا می کند. همه این وانت ها هم نیاز به بنزین دارند و وقتی قرار باشد سهمیه بنزین شان کم شود، باید بنزین گران بخرند. این یعنی هزینه حمل و نقل آنها افزایش پیدا می کند. این افزایش نیز، به تورم انتظاری دامن می زند و بسیار بیش از این قیمت ها افزایش خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه کاهش سهمیه وانت بار ها برای تشویق صاحبان وانت ها به گازسوز کردن وانت خود صرفا یک بهانه است، گفت: خیلی از این ماشین ها فرسوده است و اصلا قابلیت گازسوز شدن ندارد و اگر هم قابل گاسوز شدن باشد چند میلیون تومان یک جا خرج دارد، که باز هم مجدد همه این ها به هزینه حمل و نقل اضافه می کند.

این کارشناس اقتصادی افزود: افزایش هزینه حمل و نقل نیز یعنی افزایش قیمت تمام شده محصولی که به دست صاحبان کالا می رسد چرا که هر گونه افزایش قیمت هزینه حمل و نقل درصدی بر روی تورم تاثیر دارد و با درصد بسیار بالاتری به دلیل تحریک انتظارات روانی منجر به افزایش انتظارات تورمی می شود، یعنی افزایش قیمت بر روی کل باری که وانت می برد اضافه خواهد کرد. ما سیستم حمل نقل مناسب نداریم وقتی سنتی و فرسوده کار می کنیم چنین اتفاقاتی هم از طریق مستقیم و هم از طریق انتظارات روانی باعث تورم خواهد شد.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر