رکنا: در این مطلب به بررسی آخرین وضعیت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا در ایران تا روز یازدهم دی ماه 1400 پرداخته ایم که براساس آن، تا کنون تنها 11.3 درصد ایرانیان بالای 12 سال، دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند، این در حالی است که به گفته مسئولان بهداشتی کشور، دریافت دُز سوم مهمترین راهکار برای ایجاد مقاومت در برابر سویه جدید کروناست.

سایت شماره یک:

    کمتر از 12 درصد ایرانیان بالای 12 سال در برابر سویه امیکرون مقاوم هستند

سویه امیکرون جدیدترین سویه کرونا در جهان است. سویه امیکرون سرایت پذیری بیشتری نسبت به سویه های قبلی کرونا دارد. براساس گزارش های رسمی وزارت بهداشت، حدود دو هفته است که سویه امیکرون وارد کشورمان شده است. مسئولان بهداشتی کشور تاکید دارند که مهمترین راهکار برای ایجاد مقاومت در برابر سویه امیکرون، تزریق دُز سوم واکسن کروناست. این در حالی است که تا کنون حدود 11.3 درصد ایرانیان بالای 12 سال دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند و براین اساس می توان گفت که کمتر از 12 درصد ایرانیان بالای 12 سال در برابر سویه امیکرون مقاومت دارند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تا امروز در مجموع 150 میلیون و 108 هزار و 308 دُز واکسن کرونا وارد ایران شده است که از این مقدار 112 میلیون و 390 هزار دُز توسط جمعیت هلال احمر، 36 میلیون و 755 هزار و 308 دُز توسط وزارت بهداشت و 963 هزار دُز نیز توسط بخش خصوصی وارد کشورمان شده است.

131 میلیون و 604 هزار و 498 دُز از واکسن های وارداتی مربوط به واکسن سینوفارم چین، 4 میلیون و 91 هزار و 200 دُز مربوط به واکسن اسپوتنیک وی روسیه، یک میلیون و 125 هزار دُز مربوط به واکسن بهارات هند و 13 میلیون و 287 هزار و 610 دُز نیز مربوط به واکسن آسترازنکاست که از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، روسیه، چین، اتریش، یونان، لهستان، هلند و آلمان وارد ایران شده است.

در بین واکسن های ایرانی تا کنون پنج واکسن برکت، پاستور (تولید مشترک ایران و کوبا)، اسپایکوژن (تولید مشترک ایران و استرالیا)، رازی و فخرا مجوز اضطراری مصرف عمومی خود را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده اند و تا امروز در مجموع 34 میلیون دُز واکسن ایرانی کرونا به وزارت بهداشت تحویل داده شده است؛ به نحوی که تا امروز 15 میلیون دُز واکسن برکت، 8 میلیون دُز واکسن پاستور، 6 میلیون دُز واکسن اسپایکوژن و 5 میلیون دُز واکسن رازی به وزارت بهداشت تحویل داده شده است.

تا ساعت 12 روز گذشته، به 59 میلیون و 803 هزار و 722 نفر معادل 88.2 درصد جمعیت بالای 12 سال کشور حداقل یک دُز واکسن کرونا تزریق شده است و 51 میلیون و 884 هزار و 637 نفر معادل 76.5 درصد جمعیت بالای 12 سال ایران هر دو دُز واکسن کرونای خود را دریافت کرده اند. همچنین دُز سوم واکسن کرونا نیز تا کنون به 7 میلیون و 683 هزار و 148 نفر معادل 11.3 درصد جمعیت بالای 12 سال کشور تزریق شده است.

در 24 ساعت منتهی به ساعت 12 دیروز، 317 هزار و 228 دُز جدید واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شد و آمار کامل واکسیناسیون کرونا در کشورمان به 119 میلیون و 371 هزار و 507 دُز رسید. هم اکنون ذخیره واکسن کرونای داخلی و خارجی در کشورمان 64 میلیون و 706 هزار و 801 دُز است.

گفتنی است؛ هم اکنون فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن های «برکت»، «پاستور» (تولید مشترک ایران و کوبا)، «اسپایکوژن» (تولید مشترک ایران و استرالیا)، «فخرا» و «رازی» به پایان رسیده است، اما در حال حاضر واکسن ایرانی «نورا» در فاز سوم مطالعات انسانی قرار دارد. همچنین واکسن های ایرانی اسوه و کرناپسین (واکسن MRNA ایرانی) هم در فاز اول کارآزمایی بالینی قرار دارند.کمتر از 12 درصد ایرانیان بالای 12 سال در برابر سویه امیکرون مقاوم هستند

رکنا: در این مطلب به بررسی آخرین وضعیت واردات، تولید و توزیع واکسن کرونا در ایران تا روز یازدهم دی ماه 1400 پرداخته ایم که براساس آن، تا کنون تنها 11.3 درصد ایرانیان بالای 12 سال، دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند، این در حالی است که به گفته مسئولان بهداشتی کشور، دریافت دُز سوم مهمترین راهکار برای ایجاد مقاومت در برابر سویه جدید کروناست.

   کمتر از 12 درصد ایرانیان بالای 12 سال در برابر سویه امیکرون مقاوم هستند

سویه امیکرون جدیدترین سویه کرونا در جهان است. سویه امیکرون سرایت پذیری بیشتری نسبت به سویه های قبلی کرونا دارد. براساس گزارش های رسمی وزارت بهداشت، حدود دو هفته است که سویه امیکرون وارد کشورمان شده است. مسئولان بهداشتی کشور تاکید دارند که مهمترین راهکار برای ایجاد مقاومت در برابر سویه امیکرون، تزریق دُز سوم واکسن کروناست. این در حالی است که تا کنون حدود 11.3 درصد ایرانیان بالای 12 سال دُز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند و براین اساس می توان گفت که کمتر از 12 درصد ایرانیان بالای 12 سال در برابر سویه امیکرون مقاومت دارند.

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تا امروز در مجموع 150 میلیون و 108 هزار و 308 دُز واکسن کرونا وارد ایران شده است که از این مقدار 112 میلیون و 390 هزار دُز توسط جمعیت هلال احمر، 36 میلیون و 755 هزار و 308 دُز توسط وزارت بهداشت و 963 هزار دُز نیز توسط بخش خصوصی وارد کشورمان شده است.

131 میلیون و 604 هزار و 498 دُز از واکسن های وارداتی مربوط به واکسن سینوفارم چین، 4 میلیون و 91 هزار و 200 دُز مربوط به واکسن اسپوتنیک وی روسیه، یک میلیون و 125 هزار دُز مربوط به واکسن بهارات هند و 13 میلیون و 287 هزار و 610 دُز نیز مربوط به واکسن آسترازنکاست که از کشورهای ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، روسیه، چین، اتریش، یونان، لهستان، هلند و آلمان وارد ایران شده است.

در بین واکسن های ایرانی تا کنون پنج واکسن برکت، پاستور (تولید مشترک ایران و کوبا)، اسپایکوژن (تولید مشترک ایران و استرالیا)، رازی و فخرا مجوز اضطراری مصرف عمومی خود را از سازمان غذا و دارو دریافت کرده اند و تا امروز در مجموع 34 میلیون دُز واکسن ایرانی کرونا به وزارت بهداشت تحویل داده شده است؛ به نحوی که تا امروز 15 میلیون دُز واکسن برکت، 8 میلیون دُز واکسن پاستور، 6 میلیون دُز واکسن اسپایکوژن و 5 میلیون دُز واکسن رازی به وزارت بهداشت تحویل داده شده است.

تا ساعت 12 روز گذشته، به 59 میلیون و 803 هزار و 722 نفر معادل 88.2 درصد جمعیت بالای 12 سال کشور حداقل یک دُز واکسن کرونا تزریق شده است و 51 میلیون و 884 هزار و 637 نفر معادل 76.5 درصد جمعیت بالای 12 سال ایران هر دو دُز واکسن کرونای خود را دریافت کرده اند. همچنین دُز سوم واکسن کرونا نیز تا کنون به 7 میلیون و 683 هزار و 148 نفر معادل 11.3 درصد جمعیت بالای 12 سال کشور تزریق شده است.

در 24 ساعت منتهی به ساعت 12 دیروز، 317 هزار و 228 دُز جدید واکسن کرونا به ایرانیان تزریق شد و آمار کامل واکسیناسیون کرونا در کشورمان به 119 میلیون و 371 هزار و 507 دُز رسید. هم اکنون ذخیره واکسن کرونای داخلی و خارجی در کشورمان 64 میلیون و 706 هزار و 801 دُز است.

گفتنی است؛ هم اکنون فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن های «برکت»، «پاستور» (تولید مشترک ایران و کوبا)، «اسپایکوژن» (تولید مشترک ایران و استرالیا)، «فخرا» و «رازی» به پایان رسیده است، اما در حال حاضر واکسن ایرانی «نورا» در فاز سوم مطالعات انسانی قرار دارد. همچنین واکسن های ایرانی اسوه و کرناپسین (واکسن MRNA ایرانی) هم در فاز اول کارآزمایی بالینی قرار دارند.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر