پس لرزه های متوالی از شب گذشته تا صبح امروز استان هرمزگان را همچنان می لرزاند.

پس لرزه های زلزله هرمزگان ادامه دار است
سایت شماره یک:

ادامه پس لرزه‌های زلزله هرمزگان

بزرگی: ۴ ، محل وقوع: استان هرمزگان - حوالی فین ،تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: (۱۴۰۰/۰۸/۲۵) ۰۸:۴۲ ، طول جغرافیایی: ۵۶.۱، عرض جغرافیایی: ۲۷.۵۶، عمق زمین‌لرزه: ۱۹ کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

۲۲ کیلومتری فین (هرمزگان) ،۴۴ کیلومتری بندرعباس (هرمزگان)،۴۵ کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر