نمایندگان مجلس با گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

مجلس با واردات خودرو موافق است
سایت شماره یک:

این طرح بدین شرح اصلاح می شود: هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند به ازای  صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید.

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر