پس از نزدیک به شش ماه افزایش قیمت متوالی، بالاخره قیمت شکر کاهش یافت.

قیمت شکر کاهش یافت
سایت شماره یک:

پس از ۶ ماه متولی افزایش قیمت شکر، قیمت این کالا نیز در بحبوحه تقاضای محدود جهانی و مازاد صادرات ، ۱.۸ درصد کاهش یافت.

در یک سال گذشته شاهد افزایش قیمت بیشتر مواد غذایی در بازارهای جهانی بوده ایم که به دو عامل باز می گردد. عامل اول به کاهش تولید به دلیل تعطیلی های مکرر واحدهای تولید به خاطر موضوع کروناباز می گردد و عامل دوم نیز با خلق پول گسترده دولت ها قابل تحلیل است. 

 

تگ های مرتبط

ارسال نظر