تسهیلات دولت در قالب وام ارزان نوسازی بافت های فرسوده را بخوانید .

سایت شماره یک:

تسهیلات دولت در قالب وام ارزان برای نوسازی بافت های فرسوده آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی:مطابق با نهضت ملی مسکن در ۴ سطح شهر تهران برای هر واحد ۴۵۰ میلیون تومان، کلان شهر ها ۴۰۰ میلیون، مراکز استان ها ۳۵۰ میلیون و سایر شهر ها ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات دیده شده است.نرخ تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۱۲ درصد است.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر