سایت شماره یک:

کسر خدمت سربازی برای ایثارگرانی است که حد نصاب معافیت یک فرزند را ندارند، لذا صدور کسری تنها برای یک فرزند قابل انجام است.خدمت کارکنان وظیفه غیربومی در مناطق امنیتی ۱۸ ماه، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه و خدمت کارکنان وظیفه در مناطق عادی ۲۱ ماه است، همچنین به ازای هر فرزند به سربازان مشمول، ۳ ماه کسر خدمت شامل می‌شود. /صدا وسیما

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر