خرید تیبا 1 مدل 99 با هزینه ای بین 118 تا 121.5 میلیون تومان در شهرهای مختلف امکانپذیر است.

سایت شماره یک:

به نقل از خبرآنلاین، بررسی آگهی فروش خودرو در شهرهای مختلف نشان می دهد حداقل قیمت تیبا 2 مدل 99  برابر 130 میلیون است و این خودرو حداکثر با قیمت 133 میلیون تومان به فروش می رسد.قیمت پرایدقیمت تیبا در شهرهای مختلف

نام و مدل /شهر

قیمت

تیبا 1 مدل 99 /اصفهان

121.5 میلیون

تیبا 1 مدل 99 /قم

120 میلیون

تیبا 1 مدل 99 /تهران

120 میلیون

تیبا 1 مدل 99 /آمل

118 میلیون

تیبا 1 مدل 99 /مشهد

121 میلیون

تیبا 2 مدل 99 /رشت

133 میلیون

تیبا 2 مدل 99 /ساری

131 میلیون

تیبا 2 مدل 99 /همدان

131 میلیون

تیبا 2 مدل 99 /تهران

130 میلیون

تیبا 2 مدل 99 /بابل

132 میلیون

تگ های مرتبط
ارسال نظر