معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی سازمان حمایت علت افزایش قیمت مرغ را توضیح داد.

قیمت مرغ با اظهار نظر غیر کارشناسی گران شد
سایت شماره یک:

موسوی معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی سازمان حمایت در گفت وگو تلفنی با شبکه خبر در خصوص چرایی علت افزایش قیمت مرغ، گفت: مرغ اکنون با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان باید به فروش رود که برخی به بحث افزایش قیمت دامن می‌زنند و اظهار نظر غیر کارشناسی می‌کنند.  

معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی سازمان حمایت  بیان کرد: مقطع زمانی مشخصی را تنظیم بازار مشخص کرده بود و پیشنهاد وزارت جهاد را مدنظر قرار دادیم و بر اساس سامانه بازارگاه مکتوب اعلام کردند که نهاده‌های اصلی که ذرت و کنجاله است، ۸۵ درصد بیشتر تامین نشده و مابقی عدد را از بازار آزاد تامین کردند.

موسوی ادامه داد: امروز با وزارت جهاد مکاتباتی انجام شده که ۱۰۰ درصد نهاده تامین می‌شود. ۱۰۰ درصد نهاده یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ تومن با لحاظ ۲ پارامتر کاهش نهاده تامین می‌شود. نهاده‌های دامی در بخش مرغ تامین است.  

قیمت مرغ

معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی سازمان حمایت  بیان کرد: تامین مرغ تا مراکز عمده فروشی، بر اساس تکالیفی که صورت گرفته را وزارت جهاد پیگیری می‌کند. مشکلی که وجود دارد بعضا تغییر قیمتی است که از مرغداری شده است، قبلا که افزایش قیمت داشتیم علی رغم اینکه نهاده تامین نمی‌شده، وزارت جهاد مدیریت می‌کرد و کل زنجیره تامین را نیاز تهران در حد ۹۰۰ تن با مرغ منجمد  و تازه تامین می‌شد.  

او افزود: اکنون باید روی بحث تامین استان تهران و مناظق دیگر اتفاق بیفتد که نظارت بهینه داشته باشیم. بر اساس قیمت مبنای کار همین است اگر در حوزه خورده فروشی اتفاق بی افتد، حتما برخورد می‌شود اگر هم درب مرغداری باشد، پرونده تشکیل می‌شود و به سازمان صنعت معدن و تجارت مرجوع می‌شود.

معاون نظارت بر کالا‌های مصرفی سازمان حمایت گفت: قیمت مرغ برای مصرف کننده ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است و بیشتر از این تخلف به شمار می‌رود. 

ارسال نظر

جدیدترین اخبار

پربازدید ها

پیشنهاد سردبیر