لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان به تصویب رسید.

آخرین خبر از لایحه متناسب سازی حقوق بازنشستگان
سایت شماره یک:

هیات وزیران با هدف استمرار متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان پس از پایان برنامه ششم توسعه و به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت و رفع دغدغه و بهبود معیشت بازنشستگان و مستعمری بگیران " لایحه دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان " را به تصویب رساند.

همچنین هیات وزیران به منظور رفع ایراد دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت بخشنامه سال 1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری ( وقت ) با قانون مدیریت خدمات کشاورزی در خصوص ملاک محاسبه قرار دادن امتیاز فوق العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل علاوه بر حق شغل و ایجاد بار مالی با اصلاح بخشنامه مذکور موافقت کرد.

 

ارسال نظر