قیمت سکه ، نیم سکه و ربع سکه در بازار امروز صعود کرد.

قیمت سکه افزایش یافت
سایت شماره یک:

در بازار امروز قیمت سکه امامی؛ نیم سکه و ربع سکه بر مدار صعود قرار گرفت.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش ۰.۱۹ درصدی، از ۱۲۴۹۵۰۰۰ (دوازده میلیون و چهارصد و نود و پنج هزار) تومان به ۱۲۵۲۰۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش ۰.۳۸ درصدی، از ۶۵۰۰۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان به ۶۵۲۵۰۰۰ (شش میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار) تومان رسید.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز - سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۳۸۱۰۰۰۰ (سه میلیون و هشتصد و ده هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰ تومان افزایش، ۲۳۰۳۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و سه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

تگ های مرتبط

ارسال نظر