قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز دوشنبه اول آذر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی به ٢۶ هزار و ٧٩۵ تومان رسید.

قیمت دلار امروز یکم آذر
سایت شماره یک:

قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز دوشنبه اول آذر ١۴٠٠ در صرافی های بانکی به ٢۶ هزار و ٧٩۵ تومان رسید. امروز صرافی ها امروز هر دلار را ٢۶ هزار و ٢۶۵ تومان خریداری می کنند .

امروز همچنین قیمت خرید هر یورو در صرافی های بانکی ٢٩ هزار و ٩۴٧ تومان و قیمت فروش آن ٣٠ هزار و ۵۵٢ تومان است .

تگ های مرتبط

ارسال نظر