رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب مجلس تمامی پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریسی، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید در سال ۱۴۰۱ به صورت ماهانه پرداخت شود.

سایت شماره یک:

محمدباقر قالیباف در یادداشتی در توئیتر درباره نحوه پرداخت و حقوق ها و دستمزدها در سال ۱۴۰۱، نوشت:

با تصویب مجلس در فرایند بررسی بودجه ۱۴۰۱ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریسی، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و غیره باید به صورت ماهانه پرداخت شود و بساط حقوق های چند ماه یکبار که فشارهای غیرقابل تحمل معیشیتی بر گروه هایی از  مردم وارد می کرد، به طور کامل جمع خواهد شد.

تگ های مرتبط
ارسال نظر