سایت شماره یک:
 

تا به حال چند بار این را تجربه کرده اید که از وقوع اتفاق بدی میترسیده اید و دقیقا همان اتفاق بد و حتی بدتر به سرتان آمده؟ تا به حال چند بار این را تجربه کرده اید که  موقع انجام یک کار مهم اضطراب بیش از حدی داشته اید و همان اضطراب کار را خراب کرده است؟ چند بار برایتان اتفاق افتاده است که شاد بوده اید و فارغ از مسائل و مشکلات سرگرم تفریح بودید که ناگهان یک تماس تلفنی به شما خبر میدهد که مسئله ای که ماه ها برای آن تلاش میکردید به یکباره حل شده است.  تا به حال برایتان اتفاق افتاده که وقتی در یک وضعیت پیچیده گرفتار بودید و دست از تلاش برداشته و آن را رها کرده اید، مشکل خود به خود حل شده است؟

این دقیقا همان چیزیست که ما به آن قانون جذب می گوییم. یعنی احساسات خوب اتفاقات خوب و احساسات بد اتفاقات بد را رقم میزنند.

قانون جذب چیست؟

جهان آینه باورهای ماست. یعنی بازتابی از آنچه در ذهن داریم را به زندگی ما باز میگرداند. دقیقا مانند زمانی که در دل کوه فریاد میزنیم و کوه پژواک صدای ما را به ما باز میگرداند.

                    این جهان کوه است و فعل ما ندا                     سوی ما آید نداها را صدا

قانون جذب

قانون جذب همیشه بوده و هست. تمام افراد موفق تاریخ از آن استفاده کرده اند و آن را کاملا می شناسند. اولین بار این واژه در فیلم راز سال 2006 توسط خانم استرهیکس بر سر زبان ها افتاد. دکتر باب پراکتور به همراه خانم استرهیکس، جو ویتالی، جک کنفیلد به کارگردانی راندابرن این قانون را به جهانیان معرفی کردند.

قانون جذب در همه جا قابل استفاده است. مهم نیست که در کشور سوئیس زندگی میکنید یا در روستایی دور افتاده در جنوب ایران. قانون جذب همیشه و همه جا در دسترس است و برای همه یکسان عمل می کند. اگر از قوانین کائنات پیروی کنید، در همان روستای دور افتاده به ثروت و مکنتی دست میابید که بزرگترین سرمایه داران سوئیس نیز آن را در خواب نمی بینند.

قانون جذب چگونه کار میکند

اگر به تنه یک درخت بنگریم یا آبی که در جویی روان است، ساختمانی که بر زمین برافراشته شده یا میوه ای که از درختی آویزان است، پرنده ای کوچک یا انسانی زنده، همه در نهایت از واحدهای یکسانی به نام انرژی تشکیل شده اند. دیپاک چوپرا در کتاب هفت گنج معنوی موفقیت می گوید. همه چیز از انرژیست و جسم شما از جسم کائنات جدا نیست. بلکه همه متعلق به آن هستیم و بر آن تاثیر می گذاریم. اما چگونه می توانیم با استفاده از قانون جذب به موفقیت برسیم؟

ذهن از خود انرژی ساطع می کند. ما با فکر کردن به موضوعات مختلف با ذهنمان به جهان فرکانس ارسال میکنیم و این فرکانس ها همه انرژی هستند. انرژی نیز سطوح مختلفی دارد. انرژی های همسان به سمت یکدیگر جذب می شوند. پس دلیل اینکه وقتی میترسیم، اتفاقات بد را به خود جذب می کنیم دقیقا به این خاطر است که ترس فرکانس هایی با ارتعاش منفیست و در جهان اتفاقات بد را جذب میکند و به سمت منبع فرستنده می آورد. حال میخواهیم بدانیم چگونه توسط ذهن آگاهانه به سمت خواسته هایمان پرواز کنیم.

فرمول موفقیت دو جز دارد. این دو جزء شامل قصد و توجه است. رسیدن به خواسته ها با قصد و نیت آغاز می شود. این قصد و نیت باید آزاد و بدون وابستگی به موارد دیگر باشد. بدین معنی که اگر آرزوی شما داشتن یک خانه بزرگ است، آزادانه قصد داشتن آن را در ذهن پرورش دهید. بدون فکر کردن به اینکه هزینه خرید آن از کجا قرار است بیاید، چه کسی و چگونه قرار است آن را پیدا کنید و بخرید و... . آن را آزادانه و بدون وابستگی قصد کنید و سپس رها کنید و اجازه بدهید تا کائنات برای آماده سازی آن، کار کند و با اصول و قوانین خود آن را فراهم کند.

2

جزء دوم توجه کردن است. استاد فرهاد کوکائیان در دوره قانون توانگری خود میگوید، توجه کردن هرگونه فعالیتیست که تعامل و ارتباط فکری با یک موضوع برقرار کند. برای مثال فکر کردن، حرف زدن، خواندن، شنیدن، نوشتن و... در مورد یک موضوع، توجه کردن است. وقتی به یک موضوع توجه میکنید، فرکانس هایی هم ارتعاش به آن را به جهان ارسال میکنید. تا زمانی که توجه شما به آن موضوع تداوم یابد، آن موضوع پیوسته در زندگی شما گسترش میابد و هر زمان که درست از توجه به یک موضوع بر میدارید، کم کم در زندگیتان کم رنگ شده و سپس متلاشی می شود.

پس با قصد کردن یا یک تصمیم آزادانه و قدرتمند، اسکلت آرزوهایتان را شکل می دهید و با توجه مستمر و پیوسته به آن، آن را به واقعیت تبدیل می کنید.

موانع در راه رسیدن به رویاها تماما ذهنی و ساختگی است. هیچ مانع واقعی بیرون وجود ندارد. آنچه که واقعا وجود دارد در درون ذهن ماست. پس برای رسیدن به هدف، باید موانع ذهنی را برطرف کنیم. این موانع ذهنی به دو صورت هستند. گونه اول به صورت خودآگاه رخ میدهند و راحت تر قابل شناسایی هستند. برای مثال وقتی به خرید خانه فکر میکنیم، نداشتن پول و امکانات مالی برای خرید آن در ذهنمان نقش میبندند. گاهی باورها در ضمیرناخودآگاه ما هستند. ما حس میکنیم برای خرید خانه اماده ایم و دوست داریم آن را داشته باشیم اما درون ما حس بدی وجود دارد و حس میکنیم نمیتوانیم به آن خواسته برسیم. حسمان بد است ولی نمیدانیم چرا؟

گروه دوم از باورها و موانع ذهنی، سخت تر قابل شناسایی هستند. برای شناسایی آنها باید به طرز فکرها و دیدگاه هایتان در مورد آن موضوع رجوع کنید. درونتان را بکاوید و دلیل بسیاری از افکار و رفتارهایتان را جستجو کنید. به نظاره افکاری که خود به خود در ذهنتان جولان میدهند بنشینید و ریشه انها را کشف کنید. اینها کاریست که برای پالایش ذهن و باورها از موانع باید انجام دهیم.

3

فرآیند شناسایی و اصلاح باورها پروسه ای زمانبر است. در طی چندین سال کار مداوم کم کم گره های ذهنی باز می شوند و ذهن به راحتی میتواند هر هدفی را که بر میگزینید، متجلی سازد. در این راه صبر و مداومت و تلاش برای یادگیری از اهمیت فراوان برخوردار است.

برای دریافت نتیجه بهتر، اگر با افرادی که قبلا به هدف مورد نظر شما رسیده اند صحبت کنید، بسیار مفید است. زیرا به صورت ذهنی وقتی تعداد زیادی از افراد را ببینید که به خواسته شما رسیده اند و انتقال باورهای آنها به شما، بسیار به شما کمک می کند و برایتان مفید خواهد بود.

در مسیر تجلی رویاهایتان سپاسگزاری و بخشش را نیز فراموش نکنید. زیرا سپاسگزاری بالاترین ارتعاش مثبت ذهنی را تولید میکند.

منبع: گروه تحقیقاتی یکشو

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر