سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: در انتخابات سال ۸۴، شخصیتی در سطح آقای هاشمی به احمدی نژاد باخته و این یک شوک بزرگی به طور طبیعی است ولی به آقای هاشمی شوک وارد نمی شد و هیچ وقت هم بعد از این تصمیم نگرفتند که در انتخابات شرکت نکنند.

سایت شماره یک:

حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در بخشی از گفتگوی تفصیلی با خبرآنلاین، گفت: در سال ۸۴ که مرحله دوم انتخابات بود ساعت ۱۰ و نیم شب آقای هاشمی به من زنگ زدند و گفتند از آیت الله خامنه‌ای پیامی به من رسیده که جشن نگیرید و من به حاج آقا گفتم که جشن را قرار است رقیب ما بگیرد چون ما انتخابات را واگذار کردیم.

مرعشی گفت: آقای هاشمی به من گفتند من دارم می خوابم، نتیجه که نهایی شد من را بیدار نکنید و فردا صبح به من بگویید و ایشان واقعا ساعت ۱۰ و نیم شب خوابیدند و من ۶ صبح از آقای کرباسچی و آقای محمد هاشمی خواهش کردم که به خانه بروند و به ایشان بگویند و ایشان ساعت ۸ در جلسه مجمع حضور پیدا کردند.

او افزود: شخصیتی  در سطح آقای هاشمی به احمدی نژاد باخته و این یک شوک بزرگی به طور طبیعی است ولی به آقای هاشمی شوک وارد نمی شد و هیچ وقت هم بعد از این تصمیم نگرفتند که در انتخابات شرکت نکنند.

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر