اظهارات تازه محسن رضایی درخصوص اقتصاد کشور شائبه کاندیداتوری وی را بیش از پیش قوت بخشیده است. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سخنانی از برنامه‌هایش برای اقتصاد کل کشور سخن به میان آورده و با بیان الان حدود ۱۰ هزار صفحه برنامه داریم گفته که انشاء‌الله در دولت مردمی چه ما باشیم و چه هر کس دیگر اجرا خواهد کرد.

محسن رضایی اعلام کاندیداتوری کرد؟
سایت شماره یک:

محسن رضایی در تازه‌ترین اظهارات خود گفته است: درباره اقتصاد مردمی چه در سطح اقتصاد کشور، چه در سطح اقتصاد دولت، اقتصاد کسب و کارها و چه در سطح اقتصاد مردم برنامه وجود دارد. یعنی اینکه چه کنیم که در اقتصاد از برخی از کشورهای همسایه بیشتر از این عقب نیفتیم و از آنها جلو بزنیم.

رضایی گفت: یک اقتصاد هم اقتصاد دولت است که این همه استقراض کرده و غریب ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دارد استقراض می کند، برای این هم باید برنامه پیاده کنیم که این برنامه طراحی شده است.

وی افزود: در حوزه اقتصاد کسب و کارها هم ما بسیاری از کارآفرینان خوب و باشخصیت را داریم که با حمایت از آنها می‌توانیم تولید را افزایش دهیم. اما عنصر چهارم اقتصاد مردمی است که همیشه از آن غفلت شده و در دولت‌های گذشته هم بیشتر غفلت شده، و ما برای این حوزه برنامه هایی داریم که ارائه خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: اقتصاد دولت واقعا اقتصاد عجیب و غریبی شده، مالیات و پول نفت که توسط دولت خورده می شود استقراض هم که کرده و دست در جیب مردم هم که می کند. برای این هم ما برنامه داریم.

رضایی با بیان اینکه ما برای اقتصاد کل کشور برنامه داریم، اظهار داشت: در ایران باید آمایش سرزمینی درست کنیم، یعنی از پتانسیل های اقلیمی و فرهنگی درست استفاده شود. قابلیت های عظیم و متنوعی در کشور وجود دارد که باید برای اینها تقسیم کار ملی صورت گیرد، به گونه ای که ذوب آهن را نبریم کنار زاینده رود و زاینده رود خشک شود! و یا اینکه هنرهای دستی میلیاردی اصفهان پول ندهند که بزرگ‌ترین صنعت ۴۰۰- ۵۰۰ ساله ما دارد از بین می رود. برنامه اینها مفصل است که در انتخابات ۹۲ حدود ۳۰۰۰ خورده صفحه شده بود و الان حدود ۱۰ هزار صفحه این ها را درآورده ایم که انشاء‌الله در دولت مردمی چه ما باشیم و چه هر کس دیگر اجرا خواهد کرد.

ارسال نظر