ترانه زیبای ارغوان از علیرضا قربانی با بهترین کیفیت

ارغوان؛ شاخه ی همخونِ جدا مانده ی من…

آسمان تو، چه رنگ است امروز؟

آفتابی ست هوا؛ یا گرفته ست هنوز؟

من در این گوشه که از دنیا بیرون است؛ آسمـانی، به سَرم نیست…

از بهـاران، خبرم نیست…

اندر این گوشه ی خاموشِ فراموش شده؛ یادِ رنگینی، در خاطرِ من…

گریه می انگیزد… گریه می انگیزد…

ارغـــوانم، آنجـــــاست…

ارغــــوانم، تنهــــاست…

ارغــــوانم، دارد می گریـــد!

ارغــــوان؟!

این چه رازی ست؛ که هر بار بهــــار، با عزایِ دلِ مــــا می آید؟

ارغــوان! ارغــــوان! تو برافـــراشته باش…

تو بخـــوان؛ نغمه ی ناخــوانده ی من…

تو بخـوان! تو بخــوان! تو بخـــوان!

تو بخــــوان! تو بخـــــوان!

تگ های مرتبط