دانلود آهنگ حامد همایون حاکم احساس

ترانه زیبای حاکم احساس از حامد همایون با بهترین کیفیت

تو همانی که توانی

بکشانی دلِ ما را به جهانی

که دلم میخواهد

من همانم که بجز عشق ندانم

نتوانم بسپارم به کسی دل

چون دلم میخواهد

که تو هم دردی و

درمان و من این درد

به جان میخرمو تاب ندارم

که سپارم به نگارم

دلِ بی صبر و قرارم

بیقرارم

من چه عشقی به تو دارم

تاخیر نکن حکم بده

حاکم احساس

تا موی و تو و

دست منو شانه مهیاست

سازی بزنو سوز دلِ خسته دوا کن

گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست

تاخیر نکن حکم بده

حاکم احساس

تا موی و تو و

دست منو شانه مهیاست

سازی بزنو سوز دلِ خسته دوا کن

گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست

تو همانی که توانی

بکشانی دلِ ما را به جهانی

که دلم میخواهد

من همانم که بجز عشق ندانم

نتوانم بسپارم به کسی دل

چون دلم میخواهد

که تو هم دردی و

درمان و من این درد

به جان میخرمو تاب ندارم

که سپارم به نگارم

دلِ بی صبر و قرارم

بیقرارم

من چه عشقی به تو دارم

تاخیر نکن حکم بده

حاکم احساس

تا موی و تو و

دست منو شانه مهیاست

سازی بزنو سوز دلِ خسته دوا کن

گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست

تاخیر نکن حکم بده

حاکم احساس

تا موی و تو و

دست منو شانه مهیاست

سازی بزنو سوز دلِ خسته دوا کن

گیسوی تو پیچیده ترین معضل دنیاست

تگ های مرتبط