ترانه زیبای میشه بهم بتابی از ناصر زینعلی با بهترین کیفیت

میخوام وقتی میای بچینم؛ همه شمعارو دور و برت!

درو وا کنی و بریزم یه بغل گل رز رو سرت!

میرم تو دل هرکسی که بخواد چشماتو تر بکنه…

انقد اسمتو داد میزنم؛ گوش دنیارو کر بکنه!

میشه دست بکشی رو پرم؛ میشه وصله بشی به تنم؟

نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم…

دور خیلیا قد کشیدم، من کنار تو قد کشیدم

شدم عاشق ماه و به چشمک ریز ستاره ها دل نمیدم!

میشه بهم بتابی؛ از روز زمین بلند شم؟

زبون اون چشای خوشگلتو بلد شم!

تو ساقه هامو نشکن؛ بذار بهت بپیچم

که گل کنم تو دستات؛ که جون بگیره ریشه ام…

میشه دست بکشی رو پرم؛ میشه وصله بشی به تنم؟

نمیشه که کبوتر جلد تو باشم و از بغلت بپرم…

دور خیلیا قد کشیدم، من کنار تو قد کشیدم

شدم عاشق ماه و به چشمک ریز ستاره ها دل نمیدم!

تگ های مرتبط