ترانه زیبای حاجی فیروز از مرتضی احمدی با بهترین کیفیت

ارباب خودم سلام و علیکم

علیکم السلام پیر شی ایشالا

ارباب خودم سرتو بالا کن

توی هردوچشام نمیری ایشالا

ارباب خودم به من نیگا کن

ارباب خودم بزبز قندی

ارباب خودم چرا نمیخندی

ارباب خودم گلی به جمالت

از کجا بگم وصف کمالت

حاجی فیروزم

بله

سالی یه روزم

بله

حاجی فیروزم

بله

مثه نیم سوزم

بله

بشکن بشکنه

بشکن

من نمیشکنم

بشکن

من نمیتونم

میتونی

چجوری بشکنم

تق تق

چطوری بشکنم

تق تق

اینجا بشکنم یار گله داره

اینجا بشکنم یار گله داره

اونجا بشکنم یار گله داره

این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره

حاجی فیروزم

بله

سالی یه روزم

بله

سالی که گذشت سال بد بود

سالی که گذشت سال بد بود

سالی بد و بد زبد بدتر بود

ای سال برنگردی

بری دیگه برنگردی

مردارو اخته کردی

مردارو اخته کردی

زنارو شلخته کردی

دکونارو تخته کردی

همرو خسته کردی

ای سال برنگردی بری دیگه برنگردی

درسایه ی ایزد تبارک عید همگی بـُـوَد مبارک

یاحق

یاهو

هرکی به کاری مشغول

پولی بریز تو کشکول

یاحق

یاهو

همه ی روزتان پیروز

تگ های مرتبط