رکنا: ریحانه پارسا عکس جدیدی را در فضای مجازی منتشر کرد.

سایت شماره یک:

ریحانه پارسا به ترکیه مهاجرت کرد.ه است. حواشی پیرامون ریحانه پارسا در فضای مجازی کم نیست. ریحانه پارسا فیلم های مختلفی به بهانه های گوناگون از خودش منتشر می کند.ریحانه پارسا عکس جدیدی را منتشر کرد. ریحانه پارسا با این عکس کولاک کرد.

ریحانه پارسا این بار عکس برهنه خود را منتشر کرد . اتفاقی که مخاطبان را به مرز عصبانیت رساند. اکثر مخاطبان در پی واکنش های منفی خود گفتند که فضای مجازی جای برهنه شدن نیست و ما دوست نداریم اعضای خانواده مان با این صحنه ها روبه رو شوند.

ریحانه پارسا این بار ابتذال را به حد اعلا خود رسانده است.

ریحانه پارسا بازهم دو عکس عجیب از خودش منتشر کرد که پتویی را در عکس دوم دور خالکوبی های عجیبش پیچیده است.

ریحانه پارسا استاد گرفتن عکس های عجیب و غریب است. باهم دیگر ببینیم چه ظاهری برای خودش دست و پا می کند.

ریحانه پارسا

او در یکی از این عکس ها صورتش و دستش را پوشانده است.

تگ های مرتبط
ارسال نظر