حمید شریف زاده ویدیویی از گردش دو نفره اش در اینستاگرام منتشر کرد.

گردش دو نفره آقای بازیگر و عشق اش+فیلم
سایت شماره یک:

حمید شریف زاده بازیگر سینما و تلویزیون در ویدیویی گفت :سفر دوتایی اش قشنگه 

دستش رو بگیری ، قربون صدقه اش بری، بمیری براش منم با عشقم اومدم سفر 

 

ارسال نظر