نوید محمد زاده تصویر زیر را در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرد.

 سلفی خاص نوید محمد زاده + عکس
سایت شماره یک:

در ادامه عکسی از موید محمدزاده مشاهده می کنید.​

نوید محمد زاده

ارسال نظر