فیلمی از ترلان پروانه با فرشاد احمدزاده بازیکن پرسپولیس منتشر شد.

فیلم لو رفته از رابطه ترلان پروانه و فرشاد احمدزاده
سایت شماره یک:

در فیلم ترلان پروانه و فرشاد احمدزاده هر از پله ها پایین می آیند و کنار هم و چسبیده به هم از پله ها پایین می روند و نکته مهم این فیلم کولی گرفتن و آویزان شدن ترلان پروانه از دوش فرشاد احمدزاده می باشد که نشان دهنده رابطه عاشقانه و یا دوستی نزدیک با هم را دارد.


ارسال نظر