عکسی که ترلان پروانه از گریمش در فیلم مصائب شیرین ۲ در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.

گریم متفاوت و محلی ترلان پروانه +عکس
سایت شماره یک:

عکسی که ترلان پروانه از گریمش در فیلم مصائب شیرین ۲ در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. 

ترلان پروانه با لباس محلی + عکس

 

ارسال نظر