سحر قریشی عکس جدیدی از خود منتشر کرد.

موتور سواری سحر قریشی+عکس
سایت شماره یک:

سحرقریشی به تازگی عکسی از خود سوار بر موتورسیکلت منتشر کرد . سحر قریشی عکس با موتورسیکلت را در یک نمایشگاه خودرو گرفته و به اشتراک گذاشته است . سحر قریشی در این عکس در کنار فروشنده جوان نمایشگاه است و هنوز مشخص نیست که عکس سحر قریشی مربوط به چه زمانی است .اخیرا شایعات زیادی برای  سحر قریشی  در فضای مجازی منتشر شده است.

عکس- سحر قریشی سوار بر موتور سیکلت در نمایشگاه ماشین! - وقت صبح

ارسال نظر