مسئول دفتر آیت الله مکارم شیرازی اعلام کرد:روند درمان و بهبودی این مرجع تقلید با سرعت در حال سپری شدن است.

آخرین خبر از وضعیت جسمانی آیت الله مکارم شیرازی
سایت شماره یک:

علی دولتمند،مسئول دفتر آیت الله ناصر مکارم شیرازی روند درمانی این مرجع معظم تقلید  را مطلوب و رضایت بخش توصیف کرد.

او عنوان کرد: وضعیت  جسمانی آیت الله مکارم شیرازی رو به بهبودی است و روند درمانی و بهبودی ایشان با سرعت در حال سپری شدن است.

مسئول دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی افزود: زمان ترخیص ایشان از بیمارستان هنوز مشخص نشده است

تگ های مرتبط

ارسال نظر