صدای خسرو شکیبایی برای همیشه ماندگار است.

پست عاشقانه برای اینستاگرام با صدای خسرو شکیبایی
سایت شماره یک:

امیدوار است اما امیدوار است که امیدوار نباشد . .

صدا : خسرو شکیبایی در فیلم هامون

الهه حصاری در مجموعه ممنوعه

 

ارسال نظر

جدیدترین اخبار

پربازدید ها

پیشنهاد سردبیر