در ادامه تصویری از فرزاد مجیدی و پسرش مشاهده می کنید.

فرزاد مجیدی با انتشار این عکس در صفحه اینستاگرام اش این طور نوشت:عشق بابا

 

فرزاد مجیدی

ارسال نظر