دانلود آهنگ جدید محسن چاوشی او

دانلود آهنگ جدید

ترانه زیبای او از محسن چاوشی با بهترین کیفیت

ترانه‌سرا، آهنگساز و خواننده: محسن چاوشی 

تاجگذاری کند آمده کاری کند بت شکند شاه ما بنده نوازی کند

ما بنوازیم نیست ناز بت بت شکن بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند

آمده با قصد خود هرچه بت قادر است با تبرش یک نفس دست درازی کن

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کن

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کن

تیغ کشاند به هر کس که به ناحق گرفت عدل کشاند به هر قصد به قاضی کند

سر بزند آن که را خون خلایق مکید آب رخ مردمان ریخت بازی کند

باز بگیرد خود آن آه دل مردمان خود دل ایتام را آمده راضی کند

در نگشاید به آن ذات که پهلوی خلق میشکند دم به دم بعد نمازی کند

تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید شیر خدا باز خود بنده نوازی کند

لافتی ای پدر لافتی جز شما وز تو به ربک علی فرق تو را میخرم

همچو برادر شهید دست و سرم آن او زهر بنوشم شها بنده شهیدت شوم

بنده سرافکنده‌ام در گذر از نطفه‌ات قول دهم چون شما شیر خدایی روم

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کن

تگ های مرتبط