دانلود آهنگ محسن چاوشی شرح الف

دانلود آهنگ جدید

ترانه زیبای شرح الف از محسن چاوشی با بهترین کیفیت

کتانه و کتانه عمرم کتانه

زنده کنی جان من جان چو تفتان من

روح دهی مرده ام مرده ی گریان من!

ای همه جان من رونق دکان من

کی بگشایی دری بر در زندان من!

کتانه و کتانه عمرم کتانه

اشک امانم برید بغض گلویم درید!

کاش فراوان شوی بر شب باران من

ریح شما را فقط خود بدهی رایح‌ها

هیچ شوم بی تو نیست رایحه و ریحان من

هر چه که دارم ز تو کاش ز خود داشتم

پیش تو قربان کنم شاهد قربان من

هر چه سیه در من است شر شیطان کشان

نور بفرمای نور بر رخ سوزان من

روح شما از الست پاک به جانم رسید

رو سیه از رویتان رحمت و رحمان من

جهل چو باشد ز تو راه خطا اختیار!

در تو نگنجد خطا فرصت زندان من

صبر کنم بر رخت تا که شروعم رسد

تگ های مرتبط