دانلود آهنگ همایون شجریان آتشی در سینه دارم جاودانی

دانلود آهنگ جدید

ترانه زیبای آتشی در سینه دارم جاودانی از همایون شجریان با بهترین کیفیت

آتشی؛ در سینه دارم، جاودانی/ عمرِ من؛ مرگی است، نامش زندگانی!

رحمتی کن؛ کز غمت، جان می سپارم/ بیش از اینم؛ طاقتِ هجران ندارم

کی نهی بر سرم پای؛ ای پری از وفاداری/ شد تمام اشکِ من؛ بس در غمت کرده ام زاری

نوگلی زیبا بود؛ حسن وُ جوانی/ عطر آن گل؛ رحمت است وُ مهربانی

نا پسندیده بود؛ دل شکستن/ رشته الفت وُ یاری، گسستن

کِی کنی ای پری؛ ترکِ ستمگری؟!/ می فکنی نظری؛ آخر به چشمِ ژاله بارم

گر چه نازِ دلبران؛ دل تازه دارد/ ناز هم بر دلِ من؛ اندازه دارد

هیچ اگر ترحمی نمی کنی؛ بر حالِ زارم/ جز دمی که بگذرد؛ که بگذرد از چاره، کارم

دانمت که بر سرم گذر کنی؛ به رحمت اما / آن زمان که بر کشد؛ گیاهِ غم سر از مزارم

تگ های مرتبط