در ادامه عکسی از مهدی قائدی ملی پوش خوب کشورمان مشاهده می کنید.

شکرگزاری مهدی قایدی + عکس
سایت شماره یک:

مهدی قائدی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام اش نوشت : از اونی که خیلی مراقب دیگرانه باید مراقبت کرد.مهدی قائدی

ارسال نظر