مهدی رحمتی عکسی برای پروفایل اینستاگرام اش قرار داده است که معنا و مفهوم خاصی دارد.

پروفایل معنادار مهدی رحمتی
سایت شماره یک:

عکسی که در ادامه مشاهده می کنید پروفایل مهدی رحمتی است که در مقابل حرم امام رضا (ع) احترام نظامی گذاشته است.

سید مهدی رحمتی

ارسال نظر