انتشار تصویری از مرتضی پورعلی گنجیجنجال زیادی در فضای مجازی به پا کرده است.

عکس جنجالی و منشوری مرتضی پورعلی گنجی!
سایت شماره یک:

انتشار عکسی از مرتضی پورعلی گنجی با دو تن از هوادارانش جنجال زیادی در فضای مجازی به پا کرده است

عکس پورعلیگنجی با دو دختر

 

ارسال نظر