در ادامه ویدیویی از علی کریمی مشاهده می کنید .

سایت شماره یک:

این گل مربوط به دیدار بایرن مونیخ و بارسلونا می باشد .

 

ارسال نظر