کریم باقری در واکنش به شکسته شدن رکورد علی دایی پستی در صفحه اینستاگرام اش به اشتراک گذاشت.

واکنش کریم باقری به شکسته شدن رکورد علی دایی
سایت شماره یک:

کریم باقری با انتشار این عکس نوشت:علی جان رونالدو هم بهت برسه شما برای ما آقای گل جهانی

علی دایی

ارسال نظر