محمدحسین کنعانی‌زادگان، مدافع پرسپولیس به شیوه برخورد کریم باقری، مربی تیم واکنش جالبی داشت.

 تودهنی‌ زدن کریم باقری به کنعانی‌زادگان
سایت شماره یک:

 واکنش محمدحسین کنعانی‌زادگان به ضرباتی که کریم باقری بعد از اعتراض‌هایش در دیدار پرسپولیس و فولاد به او زد، در نوع خود جالب بود.

مدافع پرسپولیس در این مورد گفت: «آقا کریم که خیلی بزرگوارند. ایشان تودهنی‌های قشنگی به من زدند و کاش ۲ تا دیگه هم می‌زدند!»

میثاقی به کنعانی‌زادگان گفت شاید دندانت به خاطر ضربات آقا کریم شکست که او گفت: «نه! قبلش شکسته بود.»

 

ارسال نظر