هوتن، پسر امیر قلعه نویی برای اولین بار از تصویری از مادرش در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.

اولین عکس از همسر و پسر امیر قلعه‌نویی
سایت شماره یک:

قلعه نویی، که هیچ گاه علاقه ای برای حضور اعضای خانواده اش در رسانه ها نداشته است، با این حال هوتن، پسر او برای اولین بار از تصویری از مادرش را در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.

هوتن، پسر امیر قلعه نویی برای اولین بار از تصویری از مادرش در شبکه های اجتماعی منتشر کرد.

 

ارسال نظر