امیر قلعه نویی با انتشار پستی موضع سیاسی خود را مشخص کرد.

امیر قلعه نویی و بازی در زمین خاتمی
سایت شماره یک:

 

‎امیر قلعه نویی در صفحه اینستاگرام اش نوشت:

مشارکت؛ بازگشت یا ادامه؛ اعتدال، انتخاب، تحلیل، تصمیم و.... تمام این واژه‌ها تا وقتی اعتبار دارند که شما لب به سخن باز نکرده باشی. تصمیم انتخاب اصلح ما توصیه‌های شماست .

‎هر بار به انتظار می‌ایستیم تا صدایتان از شیشه‌ها بگذرد و روشن‌مان کند. که مثل مربیان محروم از نیمکت، آن بالا ایستاده‌اید پشت جایگاه شیشه‌ای، و ما این پایین چشم‌انتظار فرامین تاکتیکی.

‎ صدایتان را شنیدیم و برگه‌های رای‌مان با دست‌های شریف و نجیب‌تان پر شد. به روی چشم، بنفش می‌پوشیم.

‎ چند سالی است هیچ رنگی به قامت‌مان خوش ننشسته مگر آن که شما گفته باشی.

 

ارسال نظر