بردیا سعادت یکی از بهترین بازیکنان ایران در لیگ ملت‌های والیبال بود

واکنش پدیده والیبال به خط خوردن از تیم‌ملی
سایت شماره یک:

 میلاد تقوی دبیر فدراسیون والیبال اعلام کرد لیست اعلام شده از تیم ملی والیبال برای رقابت های المپیک گمانه زنی رسانه ها بوده است. این یعنی آلکنو سرمربی ایران هنوز لیست خود را به فدراسیون اعلام نکرده است. در لیستی که منتشر شد نامی از بردیا سعادت یکی از پدیده های والیبال در لیگ ملت ها نبود. خود سعادت می گوید: «البته لیست از سوی فدراسیون تائید نشده است.» این یعنی خود او هم منتظر است تا ببیند خبر رسمی چه خواهد بود. 

 

ارسال نظر