علی کریمی و سردار آزمون با انتشار استوری در اینستاگرامشان از قطع مکرر برق انتقاد کردند.

ارسال نظر