تعزیه خوان پیشکسوت هنگام اجرای تعزیه در گذشت.

تگ های مرتبط
ارسال نظر