مرگ ناگهانی عروس در بغل داماد باعث شوکه شدن و وحشت افراد حاضر در مراسم عروسی شد. دلیل این مرگ ناگهانی هنوز مشخص نیست.

تگ های مرتبط
ارسال نظر