یوز پلنگ

یوزپلنگ تلف‌شده در پارک ملی توران برای بررسی دقیق علت مرگ کالبدشکافی شد.

سایت شماره یک:

بهرنگ اکرامی دامپزشک معتمد سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال کالبدشکافی یوزپلنگ تلف‌شده در پارک ملی توران برای بررسی دقیق علت مرگ است.

«ایران»، یوزپلنگ ماده که در طرح تکثیر یوزپلنگ ایرانی در اسارت حضور دارد، چند روز پیش با زایمان سزارین، سه توله یوزپلنگ به دنیا آورد.

یکی از توله یوزپلنگ‌های «ایران» از روز تولد دارای وزن‌گیری نبود و به‌علت ناهنجاری و چسبندگی ریه از زمان تولد بسیار ضعیف بود و در نهایت تلف شد.

تگ های مرتبط
ارسال نظر