قتل

جوان کرجی به خاطر تعصب بی جا رفیق خود را با اسلحه به قتل رساند.

سایت شماره یک:

چندی قبل ماجرای قتل پسر جوانی با شلیک گلوله در کرج به پلیس مخابره شد و خیلی زود تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی کرج برای دستگیری عامل این جنایت وارد عمل شدند.

کارآگاهان با تحقیقات میدانی پی بردند که مقتول و عامل جنایت از 20 روز قبل در یک باغ با هم اختلاف پیدا کرده و درگیر شده اند و قاتل روز جنایت با حضور در خانه پسر عموی مقتول دست به این قتل زده است و پسر جوان پسر انتقال به بیمارستان به کام مرگ فرو رفته است.

همین سرنخ ها کافی بود تا متهم خیلی زود در عملیات پلیسی دستگیر و به قتل جوان 25 ساله با انگیزه اختلاف قبلی اعتراف کند.

در ادامه این گزارش جزئیات این ماجرا را با متهم بخوانید.

به چه اتهامی دستگیر شدی؟

قتل رفیقم.

چه شد که کار رفاقت شما به اینجا کشید؟

مدتی قبل به همراه مقتول و چند نفر از دوستانم در یک باغ مشغول خوش گذرانی بودیم. آن روز دوستانم مشروب خورده بودند و در حال خود نبودند که با مقتول درگیر شدند. از همان روز کینه و اختلاف بین دوستان من و مقتول رخ داد، من هم به خاطر تعصب روی رفیقانم با مقتول کل کل داشتم.

از روز حادثه بگو.

آن روز به خانه پسرعموی مقتول رفته بودیم، مقتول و برادرانش هم بودند.

دوباره جر و بحثمان شد اما من قصد قتل نداشتم، اسلحه همراه داشتم که از جیبم بیرون آوردم، نمی خواستم شلیک کنم اما یکدفعه ضامن کشیده شد و به مقتول یک گلوله شلیک شد.

الان چه احساسی داری از اینکه انسان مرحوم شد؟

عذاب وجدان دارم، خیلی ناراحتم از اینکه یک ماه مانده بود به عروسی ام اما مهر قاتل روی پیشانی ام خورد.

سابقه داری؟

بله سابقه شرارت و درگیری.

آخر این قلدربازی و درگیری ها چیست؟

همین که می بینید، اسارت و گرفتاری.

حرفی با خانواده مقتول داری؟

به آنها تسلیت می گویم.من واقعا قصد نداشتم جوان 25 ساله آنها را به قتل برسانم.

 

 

تگ های مرتبط
ارسال نظر